analyticsOpens - отримання списку підписчиків, які відкрили розсилку

analyticsOpens (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterEmails)

Метод виводить з аналітики розсилки список підписчиків, які відкрили повідомлення розсилки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterEmails Фільтр виводу даних для певних підписчиків. Емейли підписчиків потрібно вказувати через кому. Для виведення даних для всіх підписчиків слід залишити параметр порожнім.
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsOpens?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterEmails=email1@domain.com, email2@domain.com

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
total Загальна кількість відкриттів
data Масив з даними підписчиків, які відкрили розсилку
AnalyticsOpens Масив з email-адресою підписчика і кількістю відкриттів даним підписчиком
email Email підписчика
opens Кількість відкриттів

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsOpens>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsOpens>
<email>string</email>
<opens>int</opens>
</AnalyticsOpens>
<AnalyticsOpens>
<email>string</email>
<opens>int</opens>
</AnalyticsOpens>
</data>
</ResultOfAnalyticsOpens>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"code":0,
"warning":"",
"data":
[{"email":"string",
"opens":int,
"timestamp":null},
{"email":"string",
"opens":1,
"timestamp":null}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsOpens";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$filterEmails="..."
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterEmails=$filterEmails";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsOpens>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>int</tem:start>
<tem:count>int</tem:count>
<tem:filterEmails>string</tem:count>
</tem:analyticsOpens>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsClicks - отримання списку підписчиків, клікнувших по посиланнях

analyticsClicks (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterEmails)

Метод виводить з аналітики розсилки список підписчиків, що перейшли по посиланнях в повідомленні розсилки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterEmails Фільтр виводу даних для певних підписчиків. Емейли підписчиків потрібно вказувати через кому. Для виведення даних всіх підписчиків слід залишити параметр порожнім.
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsClicks?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterEmails=email1@domain.com, email2@domain.com

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
total Загальна кількість кліків
data Масив з даними підписчиків, що перейшли по посиланнях
AnalyticsClicks Масив з даними кліків одного підписчика
email Email підписчика
clicks Кількість кліків
link Посилання
timestamp Час переходу

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsClicks>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsClicks>
<email>string</email>
<clicks>int</clicks>
<link>string</link>
<timestamp>string</timestamp>
</AnalyticsClicks>
</data>
</ResultOfAnalyticsClicks>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":""
"data":
[{"email":"string",
"link":"string",
"clicks":int,
"timestamp":"string"}],
}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsClicks";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$count="10";
$filterEmails="email@domain.com"
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterEmails=$filterEmails";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsClicks>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>string</tem:start>
<tem:count>string</tem:count>
<tem:filterEmails>string</tem:filterEmails>
</tem:analyticsClicks>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsLinksActivity - отримання показників ефективності посилань

analyticsLinksActivity (string apikey, int campaign_id, string filterEmails)

Метод отримує з аналітики розсилки перелік посилань в повідомленні розсилки і показники їх ефективності.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
filterEmails (параметр буде додано найближчим часом) Фільтр виводу даних для певних підписчиків. Емейли підписчиків потрібно вказувати через кому. Для виведення даних всіх підписчиків слід залишити параметр порожнім.
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати додатковий параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsLinksActivity?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&filterEmails=email1@domain.com, email2@domain.com

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml виводяться при значенні null
data Масив з переліком посилань
AnalyticsLinksActivity Масив з даними активності посилання
link Посилання
clicks Кількість кліків
unique_clicks Кількість унікальних кліків
ctr Число отриманих кліків (CTR)
ctor Популярність посилання серед прочитавших повідомлення (CTOR)

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsLinksActivity>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsLinksActivity>
<link>string</link>
<clicks>int</clicks>
<unique_clicks>int</unique_clicks>
<ctr>double</ctr>
<ctor>double</ctor>
</AnalyticsLinksActivity>
<AnalyticsLinksActivity>
<link>string</link>
<clicks>int</clicks>
<unique_clicks>int</unique_clicks>
<ctr>double</ctr>
<ctor>double</ctor>
</AnalyticsLinksActivity>
</data>
</ResultOfAnalyticsLinksActivity>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":""
"data":
[{"link":"string”,
"clicks":"int",
"unique_clicks":"int"
"ctr":"double",
"ctor":"double"}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsLinksActivity";

echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$filterEmails="email@domain.com"
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&filterEmails=$filterEmails";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsLinksActivity>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:filterEmails>string</tem:filterEmails>
</tem:analyticsLinksActivity>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsUndelivered - отримання списку підписчиків, які не отримали розсилку

analyticsUndelivered (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterEmails)

Метод виводить з аналітики розсилки список підписчиків, які не отримали повідомлення розсилки з різних причин, і причин недоставки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterEmails Фільтр виводу даних для певних підписчиків. Емейли підписчиків потрібно вказувати через кому. Для виведення даних всіх підписчиків слід залишити параметр порожнім.
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsUndelivered?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterEmails=email1@domain.com, email2@domain.com

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
total Загальна кількість недоставлених
data Масив з даними підписчиків, які не отримали розсилку
AnalyticsUndelivered Масив з даними одного підписчика і причиною недоставки
email Email підписчика
reason Причина недоставки
timestamp Час реєстрації інформації про недоставку

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsUndelivered>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsUndelivered>
<email>string</email>
<reason>string</reason>
<timestamp>string</timestamp>
</AnalyticsUndelivered>
<AnalyticsUndelivered>
<email>string</email>
</AnalyticsUndelivered>
</data>
</ResultOfAnalyticsUndelivered>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":""
"data":
[{"email":"string",
"reason":"string",
"timestamp":"string"}],
}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsUndelivered";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$count="10";
$filterEmails="email@domain.com"
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterEmails=$filterEmails";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запрос
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsUndelivered>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>string</tem:start>
<tem:count>string</tem:count>
<tem:filterEmails>string</tem:filterEmails>
</tem:analyticsUndelivered>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsUnsubscribed - отримання списку підписчиків, що відмовилися від розсилки

analyticsUnsubscribed (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterEmails)

Метод виводить з аналітики розсилки список підписчиків, відписавшихся від розсилки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterEmails Фільтр виводу даних для певних підписчиків. Емейли підписчиків потрібно вказувати через кому. Для виведення даних всіх підписчиків слід залишити параметр порожнім.
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsUnsubscribed?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterEmails=email1@domain.com, email2@domain.com

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
total Загальна кількість відписавшихся
data Масив з даними підписчика, відписавшихся від розсилки
AnalyticsUnsubscribed Масив з даними одного підписчика
email Email підписчика
timestamp Час відписки

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsUnsubscribed>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsUnsubscribed>
<email>string</email>
<timestamp>string</timestamp>
</AnalyticsUnsubscribed>
<AnalyticsUnsubscribed>
<email>string</email>
<timestamp>string</timestamp>
</AnalyticsUnsubscribed>
</data>
</ResultOfAnalyticsUnsubscribed>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":""
"data":
[{"email":"string",
"timestamp":"string"}],
}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsUnsubscribed";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$count="10";
$filterEmails="email@domain.com"
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterEmails=$filterEmails";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'днання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsUnsubscribed>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>string</tem:start>
<tem:count>string</tem:count>
<tem:filterEmails>string</tem:filterEmails>
</tem:analyticsUnsubscribed>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsEmailGetResults - отримання основних показників аналітики

analyticsEmailGetResults (string apikey, int campaign_id)

Метод виводить основні показники аналітики розсилки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsEmailGetResults?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з даними аналітики
AnalyticsEmailGetResults Масив з основними показниками розсилки
campaign_name Назва розсилки
campaign_subject Тема розсилки
sent Кількість підписчиків яким розсилка була відправлена
opens Кількість підписчиків, які відкрили розсилку
clicks Кількість підписчиків, клікнувших по посиланнях
undelivered Кількість підписчиків, які не отримали розсилку
unsubscribed Кількість підписчиків, відписавшихся від розсилки
spam Кількість підписчиків, відмітивших розсилку як спам
ctcr Сумарна цінність всіх посилань (CTCR)

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsEmailGetResults>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsEmailGetResults>
<campaign_name>string</campaign_name>
<campaign_subject>string</campaign_subject>
<campaign_sentdate>string</campaign_sentdate>
<sent>int</sent>
<opens>int</opens>
<clicks>int</clicks>
<undelivered>int</undelivered>
<unsubscribed>int</unsubscribed>
<spam>int</spam>
<ctcr>double</ctcr>
</AnalyticsEmailGetResults>
</data>
</ResultOfAnalyticsEmailGetResults>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":""
"data":
[{"campaign_name":"string",
"campaign_subject":"string",
"campaign_sentdate":"string",
"sent":"1",
"opens":"1",
"clicks":"1",
"undelivered":"1",
"unsubscribed":"1",
"spam":"0",
"ctcr":"0.4"}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsEmailGetResults";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsEmailGetResults>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
</tem:analyticsEmailGetResults>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsByList - загальні показники списку розсилки

analyticsByList (string apikey, int list_id, string date_from, string date_to)

Метод виводить загальні показники активності підписчиків за списком за період.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого акаунта
list_id ID списку розсилки
date_from Дата початку періоду підрахунку показників (у форматі мм-дд-рррр)
date_to Дата кінця періоду підрахунку показників (у форматі мм-дд-рррр)
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр &output=json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsByList?apikey=APIKEY&list_id=LIST_ID&date_from=DATE_FROM&date_to=DATE_TO

Також у відповіді буде масив з ID розсилок, відправлених за списком за вказаний період.

Значення, що повертається
code Код помилки
AnalyticsResult Масив з даними
opens Загальна кількість відкриттів
clicks Загальна кількість кліків
unsubscribe Загальна кількість відписаних
Масив з ID розсилок, відправлених за списком за вказаний період.
campaign_ids ID списків розсилки

Приклад (XML)

<AnalyticsResult>
<code>int</code>
<opens>int</opens>
<clicks>int</clicks>
<unsubscribe>int</unsubscribe>
<campaign_ids>double</campaign_ids>
</AnalyticsResult>

Приклад (JSON)

{
"error":"null",
"code":"0",
"warning":"null",
"opens":"10",
"clicks":"5",
"unsubscribe":"1",
"campaign_ids":"777777n777775n"
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsByList";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$list_id="";
$date_from="",
$date_to="",
$parameters="apikey=$api_key&list_id_id=$list_id&date_from=$date_from&date_to=$date_to";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запитс

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsByList>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:list_id_id>int</tem:list_id>
<tem:date_from>int</tem:date_from>
<tem:date_to>int</tem:date_to>
</tem:analyticsByList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>